Individual category works 2022-23

Excel View

S.No. State/UT Individual category works
1 ANDAMAN AND NICOBAR 913
2 ANDHRA PRADESH 7,52,875
3 ARUNACHAL PRADESH 22,793
4 ASSAM 11,12,643
5 BIHAR 20,79,937
6 CHHATTISGARH 3,95,034
7 DN HAVELI AND DD 5,317
8 GOA 615
9 GUJARAT 4,36,375
10 HARYANA 36,227
11 HIMACHAL PRADESH 1,36,641
12 JAMMU AND KASHMIR 3,54,990
13 JHARKHAND 19,72,841
14 KARNATAKA 25,56,885
15 KERALA 4,51,410
16 LADAKH 20,056
17 LAKSHADWEEP 53
18 MADHYA PRADESH 20,49,622
19 MAHARASHTRA 17,43,194
20 MANIPUR 32,280
21 MEGHALAYA 43,540
22 MIZORAM 22,035
23 NAGALAND 10,438
24 ODISHA 8,73,014
25 PUDUCHERRY 11
26 PUNJAB 84,742
27 RAJASTHAN 8,29,763
28 SIKKIM 11,609
29 TAMIL NADU 9,66,499
30 TELANGANA 2,62,727
31 TRIPURA 2,22,346
32 UTTAR PRADESH 14,37,394
33 UTTARAKHAND 87,200
34 WEST BENGAL 20,12,042
Total 2,10,24,061