DBT Transactions 2018-19
S.No. State/UT DBT Transactions (Numbers)
1 ANDAMAN AND NICOBAR 0
2 ANDHRA PRADESH 40,679,153
3 ARUNACHAL PRADESH 38,151
4 ASSAM 3,295,738
5 BIHAR 5,750,341
6 CHHATTISGARH 0
7 DADRA & NAGAR HAVELI 0
8 DAMAN & DIU 0
9 GOA 0
10 GUJARAT 3,021,877
11 HARYANA 361,322
12 HIMACHAL PRADESH 1,218,644
13 JAMMU AND KASHMIR 2,581,081
14 JHARKHAND 5,113,171
15 KARNATAKA 0
16 KERALA 5,767,104
17 LAKSHADWEEP 0
18 MADHYA PRADESH 30,014,505
19 MAHARASHTRA 16,916,826
20 MANIPUR 291,794
21 MEGHALAYA 766,517
22 MIZORAM 1,422,754
23 NAGALAND 0
24 ODISHA 8,435,622
25 PUDUCHERRY 135,227
26 PUNJAB 1,307,438
27 RAJASTHAN 11,803,972
28 SIKKIM 175,091
29 TAMIL NADU 0
30 TELANGANA 19,816,554
31 TRIPURA 1,481,365
32 UTTAR PRADESH 13,595,065
33 UTTARAKHAND 960,393
34 WEST BENGAL 13,138,822